•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
18.6.2021 г.СТАРТИРА СЪБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
20.9.2019 г.Заключителен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Втория план за действие 2014-2016 г.

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата
29.7.2019 г.Заключителен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Третия план за действие 2016-2018 г.

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата
17.9.2018 г.Дискусията „ОТ ОТВОРЕНИ ДАННИ КЪМ ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ ще се проведе на 20 септември, вместо първоначално обявената дата на 19 септември

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
13.9.2018 г.Покана за участие в тематични дискусии за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
30.8.2018 г.Тематични дискусии с участието на държавни институции и граждански организации за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление"

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
23.7.2018 г.54 предложения от държавни институции и граждански организации за включване в Четвъртия национален план на действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
3.7.2018 г.Удължава се срокът за получаване на предложения от граждански организации за Четвъртия национален план за действие

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
1.6.2018 г.Стартира процесът по подготовка на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
5.10.2017 г.Междинен доклад за самооценка на администрацията по изпълнението на Третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"