•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
14.9.2017 г.Обществено обсъждане на изпълнението на мерките от третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
2.6.2017 г.Началникът на политическия кабинет на министър-председателя ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
3.5.2017 г.Доклад за самооценка на изпълнението на ангажиментите на Република България във Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
15.3.2017 г.Заместник министър-председателят по европейските фондове ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
12.7.2016 г.Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
5.2.2016 г.Доклад за междинна самоооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по иницативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.1.2016 г.График за изготвяне на Трети план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление” 2016 – 2018 г.

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
12.9.2015 г.Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.7.2015 г.Независимо проучване относно Втория план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
9.7.2015 г.График за изпълнение на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"