•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
5.2.2016 г.Доклад за междинна самоооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по иницативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.1.2016 г.График за изготвяне на Трети план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление” 2016 – 2018 г.

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
12.9.2015 г.Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.7.2015 г.Независимо проучване относно Втория план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
9.7.2015 г.График за изпълнение на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
9.7.2015 г.График за извършване на междинна самооценка и публикуване на доклад от самооценката на изпълнението на ангажиментите на България, предвидени във Втория план за действие по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
26.11.2014 г.Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
22.7.2014 г.Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
19.6.2014 г.Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
13.6.2014 г.Окончателен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Първия план за действие 2012-2013 г.

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата