•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
9.3.2012 г.Създадена е страница във Facebook

Категория: Обществени консултации
6.3.2012 г.Днес обществото решава

Категория: Обществени консултации
5.3.2012 г.Присъединяване на Република България

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
5.3.2012 г.Присъединяване към партньорството за открито управление: стъпки

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
5.3.2012 г.Партньорство за открито управление

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
5.3.2012 г.Доклад – обобщение от проведените консултации по Инициативата

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
1.9.2011 г.Решение на Министерския съвет за участие на Република Българияв в Инициативата за партньорство за открито управление

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"