15.3.2017 г.

Заместник министър-председателят по европейските фондове ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"

Съгласно Решение № 2 от Протокол № 12 от заседанието на Министерския съвет на 15 март 2017 г., заместник министър-председателят по европейските фондове ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”.

назад