30.8.2018 г.

Тематични дискусии с участието на държавни институции и граждански организации за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление"

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 

Поредица дискусии с участието на експерти от държавните институции и заинтересовани представители на граждански организации за подготовката на Четвъртия национален план по инициативата „Партньорство за открито управление“ ще бъдат организирани в Министерския съвет след 15 септември.

 

Девет са тематичните области, за които в определения срок бяха направени предложения и коментари – отворени данни, електронно управление, достъп до информация, гражданско участие, почтено управление, открити градове, електронно правосъдие, намаляване на административната тежест, цифров растеж. В хода на дискусиите ще бъде направена преценка за съответствие на предложенията с критериите и стандартите на инициативата.

 

Подробен график за тематичните дискусии, ще бъде публикуван своевременно на Портала за обществени консултации.

назад