17.9.2018 г.

Дискусията „ОТ ОТВОРЕНИ ДАННИ КЪМ ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ ще се проведе на 20 септември, вместо първоначално обявената дата на 19 септември

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 

На 20 септември от 11.00 ч. в Гранитна зала ще се проведе дискусията „От отворени данни към открито управление“ за предложенията в областите  „Електронно управление“, „Електронно правосъдие“, „Отворени данни“ и „Цифров растеж“

.

Може да заявите участие в дискусията чрез попълване на форма за участие, приложена към поканата и изпратена на Ралица Величкова на e-mail: r.velichkova@government.bg ,  не по-късно от 18 септември 2018 г.

назад