26.7.2022 г.

Multistakeholder Forum или мястото за среща на заинтересованите страни в инициативата „Партньорство за открито управление“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

След 10 години участие в инициативата „Партньорство за открито управление“ в България беше създаден Съвет за координация - форум, на който участие да вземат представители на изпълнителната власт и на гражданските организации по теми, свързани с откритото управление, борбата с корупцията, достъпа до информация и гражданското участие.

 

Съветът за координация има следните задачи:

·       да осигурява процеса по планиране, разработване и приемане на националните планове за действие;

·       да извършва текущо наблюдение на изпълнението на конкретните мерки от съответния национален план;

·       да подпомага процесите по съвместно вземане и изпълнение на решения от страна на администрацията и заинтересованите страни, като най-висока степен на реализация на принципите на гражданското участие. 

В първия съвет ще вземат участие представители на 10 държавни институции (в това число един обществен съвет като Съветът за развитие на гражданското общество и един независим орган в лицето на Комисията за защита на потребителите) и на 11 граждански организации. Всички те са членове на съвета, тъй като изпълняват мерки по Четвъртия национален план за действие. Мандатът им съвпада с времетраенето на плана и е от 30 юли 2022 г. до 31 декември 2024 г.

 

Членовете на  Съвета са:

1. Министерство на финансите

2. Министерство на културата

3. Министерство на земеделието

4. Министерство на електронното управление

5. Национален съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет

6. Администрация на Министерския съвет

7. Български институт по метрология

8. Комисията за защита на потребителите

9. Национален инспекторат по образованието

10. Съвет за развитие на гражданското общество

11. Фондация „Български център за нестопанско право“

12. Фондация „Програма достъп до информация“

13. Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“

14. Български институт за правни инициативи

15. Сдружение „Форум гражданско участие“

16. НПО Линкс

17. Фондация „Медии 21“

18. Българска национална асоциация "Активни потребители"

19. Национална мрежа за децата

20. Национален младежки форум

21. Съюз на метролозите в България

Съветът ще се председателства съвместно от заместник министър-председателя по ефективно управление и от избран от гражданските организации техен представител за съпредседател. 

 

Към Съвета ще действа Комитет начело със заместник министър-председателя, отговарящ за инициативата в България и включващ 5 ресорни заместник-министри от институциите, имащи ангажименти в националния план и председателя на Комисията за защита на потребителите. Целта на този орган е да осигурява политическо лидерство и ангажираност на държавните институции при изпълнението на плана.

 

Членовете на комитета са:

1.         Министерство на финансите

2.         Министерство на земеделието

3.         Министерство на електронното управление

4.         Министерство на културата

5.         Министерство на образованието

6.         Комисията за защита на потребителите

назад