15.12.2022 г.

Три неправителствени организации ще бъдат съпредседатели на ротационен принцип на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по инициативата „Партньорство за открито управление“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Българският център за нестопанско право, Българският институт за правни инициативи и Фондация „Програма за достъп до обществена информация“ ще се ротират на 8 месеца като съпредседатели на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Това решиха единодушно членовете на Съвета на първото му заседание днес под председателството на вицепремиера Атанас Пеканов.

 

„За да функционират добре, институциите трябва да са достъпни за гражданите, отворени за съвместна работа и координация с неправителствения сектор. Общата ни работа изпълва с реален смисъл принципите на инициативата – прозрачност, отчетност, гражданско участие и използване на новите технологии“, заяви вицепремиерът Пеканов.

 

Четвъртият национален план е фокусиран към практическата ефективност на изпълнението на 14-те включени мерки - за първи път формулирани съвместно от администрациите и гражданските организации, на базата на паритетното участие и споделената отговорност. Към момента 4 от мерките са стартирали, за 4 стартът е предстоящ, 2 мерки ще се изпълняват от средата на следващата година, при 4 мерки се отчитат известни трудности при реализацията.

 

Независимият оценител на изпълнението на Плана  запозна членовете на Съвета с целите на механизма за проследяване на изпълнението, стандартите за измерване на ефективността и сроковете на предстоящите доклади.

 

В хода на дискусията бе представена информация за намерението на екипа на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ да акцентира и следи включването и изпълнението на антикорупционни мерки в националните планове, като пряко обвързани със стандарта на живот и човешките права.

 

Създаването на Съвета за координация бе оценено от страна на неправителствените организации като положителна стъпка и знак за ангажираност на държавата в практическото приложение на принципите на отвореното управление в полза на обществото.

назад