12.5.2023 г.

Вицепремиерът по управление на европейските средства взе участие в публичната дискусия „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“

Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"

Гласът на гражданите не само трябва да бъде чут, а да бъде взет под внимание. Социалните мрежи и улицата не са достатъчни, гражданите трябва да бъдат част от правенето на политики, да зададат своите въпроси и да получават информация по прозрачен начин. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов на публичната дискусия в Министерския съвет „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“. С нея страната ни се включи в Седмицата на отвореното управление, провеждана в 75 държави по света, по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

 

В хода на дискусията бяха представени четири от най-интересните и с висок обществен потенциал мерки от ІV Национален план за действие по инициативата, изготвен и изпълняван съвместно от администрации и неправителствени организации – събиране, обобщаване и анализиране на публичните разходи за преодоляване на ковид пандемията; спешната необходимост от изработване на проект на Закон за доброволчеството; разработване на единни стандарти за онлайн петиции до държавните органи; създаване на национална Рамка за инспектиране на качеството на образованието.

 

Представители на гражданския сектор, държавната администрация, научните и технологичните среди дебатираха по темата „Изкуственият интелект – регулация и бъдеще“, заложена като мярка в плана по „Партньорство за открито управление“. Разисквани бяха актуалните въпроси, свързани с приложението на изкуствения интелект, от национално, европейско и глобално значение.

 

В рамките на Седмицата на отвореното управление ще бъде организиран и Ден на отворените врати в сградата на Министерския съвет на 13 май 2023 г.

 

Източник: Министерски съвет

 

 

 

назад