8.9.2023 г.

Вицепремиерът Мария Габриел поема националната координация по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"

С решение на Министерския съвет вицепремиерът Мария Габриел бе определена за координатор за участието на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ и за председател на Съвета за координация на България в инициативата.

„Партньорството за открито управление“ е многостранна инициатива с участието на 76 държави, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.

Страната ни вече 10 години е активен участник в инициативата. В ход е изпълнението на Четвъртия национален план за действие (2022-2024), изготвен и осъществяван съвместно от представители на държавни институции и граждански организации. Планът включва 14 мерки в тематичните области прозрачност и достъп до информация, почтено управление и борба с корупцията, отворени данни, гражданско участие.

Като форум за реализация в най-висока степен на гражданското участие, Съветът за координация подпомага процесите по съвместното планиране и изпълнение на решения от администрацията и неправителствените организации, действа като механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на мерките на плана - както от заинтересованите страни, така и от широката общественост.

 

назад