Днес обществото решава

Допринесете за обмяната на идеи и експертен опит и дайте вашите предложения по следните теми. Нова група
Планиране Теми Мнения Последно мнение

Партньорство за открито управление

“Партньорството за открито управление” е нова глобална инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използванe на новите технологии за укрепване на управлението. Резултатите от дискусията ще бъдат използвани при разработването на План за действие на Република България по Инициативата за партньорство за открито управление.

11 31 16 ноември 2022 г. 06:17:42 ч. grainis

тест

тест

0 0 -  
Партньорство за открито управление Теми Мнения Последно мнение

Втори план за действие на Република България инициативата "Партньорство за открито управление&q

В тази доскусия може да направите своите коментари и предложения по проекта на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление". Проектът на план и становищата на неправителствените организации, които направиха своите предложения в процеса на разработване на проекта на плана се намират в секция "Партньорство за открито управление"

1 4 21 юни 2014 г. 02:02:28 ч. yurukov
Неформално сдружение на магистър фармацевти Теми Мнения Последно мнение

Промяна в нормативната уредба на търговията на дребно с лекарствени продукти

1 1 25 октомври 2018 г. 16:23:01 ч. diqna1977
България Теми Мнения Последно мнение

Правителство

3 9 18 декември 2019 г. 03:11:18 ч. grainis
Административни такси и услуги Теми Мнения Последно мнение

Адекватни ли са административните услуги и съответно таксите

1 7 27 август 2018 г. 17:03:13 ч. peshev.svilen
Закони и общество Теми Мнения Последно мнение

Адекватно ли е представянето и разбирането на законите в страната

3 9 04 декември 2020 г. 22:40:49 ч. joro112
Закон за кредитните институции Теми Мнения Последно мнение

Съгласно чл. 3 ал.1 от ЗКИ финансовата институция е лице, различно от кредитна институция, чиято осн

0 0 -  
Упростяване на данъчните документи Теми Мнения Последно мнение

Oпростяване на данъчните документи за наемодатели

1 4 01 април 2019 г. 13:11:26 ч. Кол_2019_тура
Финансов омбудсман Теми Мнения Последно мнение

Искате ли скъпи, бавни и неефективни съдопроизводства - алтернативата е Финансов омбудсман

2 3 08 януари 2022 г. 01:51:40 ч. grainis
Промяна в законите определящи функциите и приложенията на регулаторните органи Теми Мнения Последно мнение

За да работят и да са от полза на обществото, материята уреждаща дейността на регулаторните органи -

1 2 24 юни 2015 г. 09:25:19 ч. Tzekov
РЕГУЛАТОР + ФИН. ОМБУДСМАН ЗА БАНКИ, ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ ЗА КРЕДИТ И ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ СВЪРЗНИ С ПАРИ Теми Мнения Последно мнение

ТАКСИ И КОМИСИОННИ, КАК ДА СЕ НАМАЛИ САМОКОНТРОЛА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЕДОСТРАННАТА ФИНАНСОВА ИЗГОДА НА ФИ

0 0 -  
РЕГУЛАТОР + ФИН. ОМБУДСМАН ЗА БАНКИ, ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ ЗА КРЕДИТ И ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ СВЪРЗНИ С ПАРИ Теми Мнения Последно мнение

ТАКСИ И КОМИСИОННИ, КАК ДА СЕ НАМАЛИ САМОКОНТРОЛА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЕДОСТРАННАТА ФИНАНСОВА ИЗГОДА НА ФИ

0 0 -  
РЕГУЛАТОР + ФИН. ОМБУДСМАН ЗА БАНКИ, ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ ЗА КРЕДИТ И ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ СВЪРЗНИ С ПАРИ Теми Мнения Последно мнение

ТАКСИ И КОМИСИОННИ, КАК ДА СЕ НАМАЛИ САМОКОНТРОЛА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЕДОСТРАННАТА ФИНАНСОВА ИЗГОДА НА ФИ

1 1 12 май 2015 г. 21:58:51 ч. Владимир
АПК - Комплексно административно обслужване Теми Мнения Последно мнение

Промени в АПК, по повод комплексното административно обслужване

0 0 -  
Национална програма за майчино и детско здраве Теми Мнения Последно мнение

Ще направили здравето на майките и децата по-добро?

1 1 11 март 2016 г. 14:04:09 ч. pomognimi
Премахване на контролните талони към СУМПС Теми Мнения Последно мнение

Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?

1 5 04 октомври 2018 г. 19:46:41 ч. joro112
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България Теми Мнения Последно мнение

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

1 4 01 март 2018 г. 15:11:22 ч. Roby6
Сдружение"Подкрепа и взаимопомощ на родители с деца до 7 год. - Помогни ми" Теми Мнения Последно мнение

Детските заведения

1 1 29 август 2021 г. 09:58:24 ч. Cazablanka
Интернет сайт - за закони, правилници, нормативни актове Теми Мнения Последно мнение

Интернет сайт

2 4 10 януари 2018 г. 17:08:16 ч. battbg
Плащане на местни данъци и такси Теми Мнения Последно мнение

Улеснение при плащане на местни данъци и такси

2 4 13 ноември 2018 г. 18:17:21 ч. Valena
нов закон за движение по пътищата Теми Мнения Последно мнение

Пример:Германия има Закон за обучение на водачи на МПС в бюджетни училища, алтернативни възможности

4 10 04 април 2024 г. 09:37:05 ч. joro112
Заглавие на групата Теми Мнения Последно мнение

премахнете Удостоверение за наследници

1 1 22 юни 2017 г. 10:11:30 ч. asene
Заглавие на групата Теми Мнения Последно мнение

Заглавие на дискусия

0 0 -  
Заглавие на групата Теми Мнения Последно мнение

Премахване от нуждата за предоставяне на акт за раждане за лица над 14 години

1 1 17 юли 2017 г. 15:49:46 ч. Dimitar001
Плащания от държавата на заплати, пенсии и др. Начини за стимули на икономиката Теми Мнения Последно мнение

Увеличаване на рамера на ваучерните плащания (за храна и лекарства) от страна на държавата

1 4 16 ноември 2017 г. 15:53:40 ч. mminkova1
Не на капаните в Закона за движение по пътищата Теми Мнения Последно мнение

Слънцето не се нуждае от фарове

1 5 09 август 2018 г. 09:53:06 ч. ExLege
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие Теми Мнения Последно мнение

За или Против конвенцията?

5 42 09 август 2019 г. 07:39:48 ч. Gangi4ka
Промяна на Наредба 7 Теми Мнения Последно мнение

Необходима е промяна на Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на т

0 0 -  
Необходими документи за започване на работа Теми Мнения Последно мнение

Необходими документи за работа

1 2 21 април 2020 г. 20:05:44 ч. radamiteva
е-ПЕТИЦИЯ Теми Мнения Последно мнение

Е-ПЕТИЦИЯ

1 2 09 август 2018 г. 10:48:50 ч. ExLege
Тестове за интелигентност и психологически тестове за работа в училища и детски градини Теми Мнения Последно мнение

Трябва ли да се въведат по-специални изисквания като психологически тестове и тестове за интелигентн

2 2 04 октомври 2018 г. 20:08:22 ч. joro112
Дискриминация в Закона за семейни помощи за деца Теми Мнения Последно мнение

Защо бащата не може да е титуляр на молба-декларацията, след като са семейство и равноправни родител

0 0 -  
Създаване на институция за контрол на състоянието на психично болни Теми Мнения Последно мнение

Институция за контрол на състоянието на психично болни

0 0 -  
БХРА Теми Мнения Последно мнение

Становище на БХРА по ЗИД на Закона за здравето

1 2 05 септември 2018 г. 18:28:31 ч. БХРА
Новите данъци за автомобилите Теми Мнения Последно мнение

относно промените чл. 55 от ЗМДТ

0 0 -  
Застраховка Гражданска Отговорност Теми Мнения Последно мнение

Система "бонус-малус"

0 0 -  
Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Теми Мнения Последно мнение

Наредбата е безкрайно остаряла и налага да се предприемат мерки за изменението й. В крайна сметка вс

1 1 09 юли 2019 г. 09:47:09 ч. sgenova
асд Теми Мнения Последно мнение

асд

0 0 -  
ТОЛ такси Теми Мнения Последно мнение

В ценообразуването да участва фактор "КАЧЕСТВО"

1 2 30 март 2020 г. 13:54:47 ч. Krassimira
60/40 ново предложение Теми Мнения Последно мнение

Предлагам мярката 60/40 да бъде запазена , но с възможност служителите на фирми сами да подават иска

0 0 -  
Акции от масовата приватизация Теми Мнения Последно мнение

Акции от масовата приватизация от държавни предприятия

1 1 16 юни 2020 г. 17:56:35 ч. IOAkcii
строителство Теми Мнения Последно мнение

приемливо ли е индустриалните сгради и райони да са в близост до населени места

0 0 -  
Висше образование Теми Мнения Последно мнение

Становище по проект за НП "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните ВУ, подготвя

1 1 15 декември 2020 г. 13:59:11 ч. Maya Vasileva
Община Сухиндол Теми Мнения Последно мнение

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ (2021-2027)

0 0 -  
МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА Теми Мнения Последно мнение

ЗАКОН ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

1 1 13 януари 2021 г. 00:58:40 ч. van4eto1551
Злоупотреби с правото по Закон за защита от домашно насилие Теми Мнения Последно мнение

Деклараци по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, създава предпоставки за злоупотреби с правото.

1 1 13 януари 2021 г. 21:14:22 ч. Андрей Едрев
Слънце Теми Мнения Последно мнение

Концесионни такси за добив на злато и цветни метали защо са толкова ниски ???

1 2 07 януари 2022 г. 22:07:59 ч. grainis
За генетичните състояния, посочени в Раздел XI – „Генетични аномалии“ Теми Мнения Последно мнение

За генетичните състояния, посочени в Раздел XI – „Генетични аномалии“ За генетичните състояния, посо

2 2 30 юни 2021 г. 16:25:49 ч. Димо.М
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВЯНЕ... Теми Мнения Последно мнение

Основни роекти от Националния план за възстановяване по приоритетите на ЗЕЕНАТА сделка

2 21 15 януари 2022 г. 18:43:53 ч. Desislav
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПОДЗЕМНИ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Теми Мнения Последно мнение

Трябва ли златото и подземните ресурси на Република България да се управляват в интерес на гражданит

0 0 -  
Като говорим за Стратегии, ето ви една : Нареждане България Сред Най-Богатите Страни в Света до 2030 Теми Мнения Последно мнение

SGBB - възможно най-добрата Зелена Енергийна Технология и Единствен Изход за Спасяване на Енергетика

1 1 05 януари 2022 г. 11:04:17 ч. grainis
Магистрала "РОДОПИ" - стъпка към "ШВЕЙЦАРИЗИРАНЕ" на региона . Теми Мнения Последно мнение

Магистрала през Родопите от Благоевград до Свиленград ще създаде една нова малка Швейцария .

1 1 05 януари 2022 г. 16:45:54 ч. grainis
Стратегия за Развитие на София като Световен Зелен Кибер-Хъб София Смарт 2.0 Теми Мнения Последно мнение

Изграждане на Напълно Нова София-Смарт2.0 в Северните Територии и Южните Склонове на Балкана

1 2 05 януари 2022 г. 18:33:57 ч. grainis
България да си направи СВОЯ ЗЕЛЕНА СДЕЛКА и да стане 100% Нетен Инвеститор на самата себе си Теми Мнения Последно мнение

Чухте ли някой да е получил и една стотинка от Трилиона на Урсула ?

1 1 06 януари 2022 г. 02:10:29 ч. grainis
Фонд "Стефан Стамболов" Теми Мнения Последно мнение

Дикскусия за начина на подбор на кандидатите за стипендия от фонд "Стефан Стамболов"

2 2 17 май 2022 г. 15:51:08 ч. Sisiico123456789
Изменение на наредбата за Медицинската експертиза Теми Мнения Последно мнение

Поради невъзможност да кача своето предложение на сайта, го качвам тук!

1 1 08 декември 2022 г. 12:55:18 ч. Rtodorov
Проект ПМС за изменение на Правилник за прилагане на закона за филмовата индустрия Теми Мнения Последно мнение

Има ли въобще обществено обсъждане на проектите

1 3 21 февруари 2024 г. 12:51:27 ч. Пламен Г Димитров
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Теми Мнения Последно мнение

Необходими промени в ЗУЕС и др. нормативни актове във връзка с управлението на Етажната собственост

0 0 -