Днес обществото решава

Актуализиране на Плана за действие Ново мнение
06 март 2012 г. 16:33:24 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
На какъв период смятате, че трябва да се актуализира планът за действие в резултат на обществените консултации? Моля да имате предвид, че всяка държава трябва да прави сомооценка на годишна база.
Ivanasen 07 март 2012 г. 20:41:47 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 1 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 9 виж всички

Регистриран на: 31.3.2008 г.
не може да се разбере въпросът? Какво имате предвид, Гогова?
12 март 2012 г. 09:49:27 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Искаме да Ви насочим към всички публикации качени в рубриката "Партньорство за открито управление", където има коментари относно зададения въпрос.
dimitar51 23 март 2012 г. 13:09:26 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 23.3.2012 г.
Българската педиатрична асоциация изцяло подкрепя проектопостановлението за отпадане лимита за лечение на деца от 180 000 лв. внесено от новият министър на здравеопазването. Великолепна и благородна инициатива, дано да стане.Българските лекари и особено педитрите трябва да могат да упражняват професията си мислейки на първо място за здравето на пациента и чак тогава за пари и финансии.Това издига политиката на това правителство на високо ниво, защото няма нищо по-важно за една държава от грижите за здравето и развитието на нейните деца! доц. д-р Д.Калайков, секретар на БПА
yurukov 19 април 2012 г. 16:46:44 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6 виж всички

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Чак сега намирам този форум. Планът за действие е добро начало, но определено трябва да се актуализира в рамките на следващия месец. Има нужда от по конкретни заявки за отваряне на данни, гарантиране на качеството на публикуваната информация, определянето на отговорни лица в институциите, конкретни насоки в отварянето на информация, споделени стандарти за новите компютърни системи, което не само ще позволи по-добра съвместимост, но и по-лесно обнародване на данни. В предложенията, които изпращах и публикувах в мрежата през последните месеци се споменава и механизми за използване на данните. Публичната информация е само отбиване на номера, ако не е добре структурирана, качества и най-вече - използвана. Практиката в други държави е да се спонсорират състезания и конкурси за приложения, визуализации, инфографики и журналистически разследвания базирани на публикувани от държавата данни. Така ще се открехне портата на журналистиката на данните и ще се създаде жял бизнес сегмент.
yurukov 19 април 2012 г. 16:48:03 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6 виж всички

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Не на последно място, трябва да се изгради портал, където да се събират всички тези данни и приложения. Трябва да има продължителни консултации, в които журналисти, НПО-та и граждани да изискват отварянето на данни или да предлагат публично-частни партньорства в тази насока.