Днес обществото решава

Общински и държавни такси, свързани със собствеността и инвестиционната инициативи на граждани. Ново мнение
Avramova 05 декември 2013 г. 12:12:48 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 5.12.2013 г.
Таксите , свързани със собствеността и инвестиционната инициатива на гражданите са много високи. Изваждането на скици, удостоверения, съгласувания в централизирани учреждения и община водят до отказ от инициатива и до отказ от собственост чрез бързи продажби на непазарна цена. Тези такси са една недоходоносна инвестиция и отнемат ресурс. Оправдана е само от гледна точка на пренаселеността на администрацията, факт , който е нелогичен от страна на бизнеса и значителната технологична обезпеченост-компютри, програми планове и т. н.
eLady 18 януари 2014 г. 12:02:41 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 18.1.2014 г.
Разбирам желанието на институциите да си докарват приходи, но става въпрос за институции, чиято работа е точно в това - да издават скици, удостоверения, съгласувания ..., дейността им се финансира от бюджета, заплатата им също е от държавния бюджет, а те са определили такси като че ли вършат някаква извънредна дейност, която е работа на някой друг. Такси въобще не трябва да има.
Владимир 05 февруари 2014 г. 10:24:23 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 6.6.2013 г.
Със сигурност има дейности, които не трябва да се събират такси и трябва да се прецезират и отменят. Със сигурност има дейности по които трябва да се събират, но трябва да има истинска (срочна и качествена) услуга и вежлива, не да чувстваш навикан от служителката а и дори пари да им плащаш!? Има ли Някъде където да подадете жалба и тя да ви бъде разгледана, освен писменната !? ХОРА не може да харчиш време в разходки за жалби, интернет има на всяко работно място в всяка община, защо се сърдят чиновничките, защото им разваляте четенето на вестници и клюки по интернет????
Владимир 30 май 2014 г. 13:17:57 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 6.6.2013 г.
ТАКСИТЕ ТРЯБВА ДА СА НА РАЗХОДО-ПОКРИВЕН ПРИНЦИП - ДЪРЖАВАТА БИЗНЕС ВЪРТИ И ПЕЧАЛБИ ЗА С-КА НА НАШИТЕ ДЖОБОВЕ
Йоан Каратерзиян 22 април 2015 г. 14:36:53 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 2 виж всички

Регистриран на: 22.4.2015 г.
Трябва да има лесен и бърз начин при надвзети такси, държавата да ги връща. Например съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗУТ, при изработване на устройствени планове, се заплащат само действителните разходи за придобиването на информацията. Но на практика АГКК събира такси по общия ред, защото няма определена методика за определяне на действителните разходи.
joro112 09 юли 2018 г. 13:02:13 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 12 виж всички

Регистриран на: 18.4.2011 г.
По данни на в. Банкеръ :Администрацията у нас е към 31.12..2017 година 139 665 щатни бройки/132 648 към 2016 година/. Освен това съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с постановления на Министерски съвет и 38 със закон. От тях 35 са създадени към правителството , 28 са създадени като консултативен орган към министър, пет –към председател на държавна агенция и две –към изпълнителен директор на изпълнителна агенция. Прави впечатление също така , че незаетите щатни бройки в администрациите са 10 760, като текучеството спрямо 2017 година е подскочило два пъти. За заплати са изхарчени над 5 милиарда лева .Естествено , издръжката също е солидно перо – разходите са се увеличили с 400 милиона лева в сравнение с година по-рано. Данните са взети от Националния статистически институт по справки подавани към него. Те може да са верни, но може и да не са , след като не са подавани години наред отчети към ИИСДА не се носи никаква отговорност. Затова пък 132000 души , вкл. И чистачки, общо ползват 355 327 активни телефонни номера , от които 150 247 фиксирани , 193 521 мобилни и 11 559 комбинирани. Така на всеки средно статистически чиновник се падат 3 телефонни номера от различен тип , а на по-високопоставените – до 4-5 , които плащаме ние данъкоплатците. Освен това българската бюрокрация ползва 2648 сгради , а Народното събрание сега харчи милион след милион за реставрация на бившия Партиен дом с цел нова сграда за Народно събрание, така не е възможно да очакваме съкращение броя на депутатите. Парите от такси, акцизи, данъци и други поводи никога няма да стигнат при това харчене.
peshev.svilen 27 август 2018 г. 17:03:13 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 30.7.2018 г.
Такси трябва да има. Общините трябва да финансират дейността си в полза на общността, ако не са таксите - какво следва - данъци. Таксата се плаща от този, който ползва услугата, а данъка се плаща от всички, за да се осигури услуга за някой, който ще я ползва. Предпочитам такса. Въпросът е за цената за услугата. Общините имат право сами да определят такси за услугите, които предоставят. От това следва изкривяване - в една община е 10,00 лв., а в друга за същото - 300,00 лв., защото така са решили, а не защото толкова им струва. Когато започва строителство - подписваме протокол за строителна линия и ниво. Служител от общината трябва да провери дали има започнато строителство и ако няма - да подпише протокола. За целта винаги искат транспорт за посещение на обекта. И тук е изненадата - в повечето общини таксата за проверка на документите и проверка дали е започнало строителството е около 25 - 30 лв. В Созопол обаче е 300,00 лева. В Божурище - 8,00 лв. на точка от новия строеж. (геодезистите когато трасират искат по-малко, отколкото общината иска за проверка). Та така - прецизиране на таксите според действителни разходи за услугата.