Днес обществото решава

Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление" Ново мнение
isivanov 19 юни 2014 г. 16:49:40 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител, Системен администратор

Мнения: 2 виж всички

Регистриран на: 14.2.2008 г.
В тази доскусия може да направите своите коментари и предложения по проекта на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление". Проектът на план и становищата на неправителствените организации, които направиха своите предложения в процеса на разработване на проекта на плана се намират в секция "Партньорство за открито управление"
yurukov 20 юни 2014 г. 17:24:38 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6 виж всички

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Бихте ли предоставили мейл, на който да изпращаме становища?
antitoxic 20 юни 2014 г. 20:24:31 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 20.6.2014 г.
Публикувам и тук пратените по мейл коментари: Това са общи коментари, единствено възможни за краткото време от 3 дни дадено за ответна реакция. Така оформен, проектът изрежда планираните цели, но не се споменава как и в кои дейности ще бъдат вкючени граждани и организации. Изпратените април месец предложения създават представата, че организациите които са ги подали имат експертния опит да оценят важността на предложените цели, и да допълнят с детайли етапите за изпълнението им. И все пак, не се планира как тяхната експертиза, или тази на други граждански организации, да се използва при изработката на споменатите “ясните правила”, “концепции” Във плана са заложени идеи от подадените предложения, но детайлността на всяка точка варира. В част от точките се споменава конкретен закон и цифри, които ще бъдат добавени или заменени като например: “Промени в Закона за нормативните актове – увеличен минимален срок за провеждане на обществените консултации на 30 дни” но другаде е просто опоменато заглавието на дейността: “Мониторинг на изпълнението на Стратегията за управление на държавния дълг 2012-2014 г.” На места е споменато разработването на “ясните правила”, “концепции”, “проект” което отново не дава представа как ще бъдат разработени. Имайки предвид, че това е проект за план, а не финална версия се предполага, че тези липсващи детайли ще се допълнят. Специално за ангажимента “Откритост на администрацията” може да бъде допълнено много, включиелно и неща като ясна дефиниция на отворените данни и приотиризиране на процесите по транспониране на директивите. В момента изредените като измерими цели на “Откритост на администрацията” са прекалено общи, за да може бъдещите им резултати да бъдат оценени като постигнали целите или не.
yurukov 21 юни 2014 г. 02:02:28 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6 виж всички

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Изпратих днес становището си до г-жа Попова. Надявам се, че ще бъде разгледано и включено в плана, предвид краткия срок за консултации, преди срещата в понеделник.