Днес обществото решава

2500 Евро Минимална Заплата, 1000 Евро Мин. Пенсия в България, до 2030 г. Ново мнение
grainis 18 декември 2019 г. 04:07:43 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 1 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 12 виж всички

Регистриран на: 17.12.2019 г.
Програма за Развитие на България до 2030 г. на Фондация Високи Технологии -- ОСНОВНИ ЦЕЛИ : 2500 Евро Минимална Заплата, 1000 Евро Мин. Пенсия. Плюс безплатни ваучери за храна, отопление, транспорт, облекло, лекарства, почивка, и безплатни държавни жилища за бездомни. Плюс Базов Доход за нуждаещи се, от 600 евро на човек . Плюс 100% безплатно Здравеопазване и Лекарства и безплатно средно и висше Образование, курсове и квалификации. Поетапно редуциране и ликвидиране на всички задължения до момента към банки и други институции, на български физически лица и фирми. Изграждане на нови села и градове, интегрални високотехнологични жилищно-индустриални Кампуси, супер-модерна инфраструктура, изцяло нова 100% чиста Водородна Икономика, супер-модерни високотехнологични предприятия, съоръжения, учебни и здравни заведения, интелигентни Аеропонни Ферми за 20+ реколти годишно (аерофармс.ком) Въвеждане на Индивидуален Личностен Профил и Подход за подпомагане на интеграцията в обществото и решаване на проблемите на всеки отделен индивид с цел постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност и лично щастие. Усвояване на Изключителната Икономическа Акватория на България в Черно море (39 000 кв.км) чрез изграждане на Плаващи Острови и Архипелази от БФК, целогодишни Курорти под Куполи с тропически климат, Плаваща Магистрала Бургас-Варна с продължения до Истанбул и Одеса, нови пристанища, терминали, безмитни складове, аква-ферми, развлекателни, индустриални, научни и здравни центрове и т.н. Изграждане на Български Търговски Центрове в стратегически точки по света за реклама, логистика и дистрибуция на български стоки и услуги. Изграждане на ултрамодерни Български Национални Въоръжени Сили в максимална интеграция с ЕС и НАТО. Връщане на всички Българи-Емигранти от чужбина плюс привличане на още няколко милиона висококвалифицирани чужденци да се заселват, работят, живеят и правят бизнес в България. До 2030 г ще имаме население от над 10 милиона човека. Фондация Високи Технологии работи по проекти за увеличаване на Брутния Вътрешен Продукт на България чрез внедряване на Високи Технологии (единствения според нас възможен начин). Предлагаме няколко високотехнологични сценария за удвояване и утрояване на БВП в рамките на десетина години. ПРИМЕР : Всяка отделна секунда покрай България протичат по няколко милиона евро под формата на ценна суровина - вода в река Дунав. ( Освен Дунава имаме още 96 броя реки и 4000 броя язовири ). От тази вода може да се произвеждат стотици и хиляди тонове чист водород чрез високоефективна нискоенергийна с помощта на евтина нощна енергия от АЕЦ Козлодуй (в бъдеще и от АЕЦ Белене) , както и от други централи, или от новопостроени соларни и вятърни паркове. Цената на килограм водород днес е 13,6 долара за килограм, а потреблението в света е над 60 млн. тона. Търсенето е огромно, имаме уверение от няколко големи фирми за пълно изкупуване на всички количества произведен водород. Освен водород ще произвеждаме и кислород, втечнен стехиометричен оксиводород (Омаса Газ) и различни водород-хибридни системи като газ-електрически автомобили и автомобилни двигатели, газови турбини и генератори ; самолетни и ракетни двигатели, летателни апарати и системи ; водородни горивни клетки ; графенови ултра-батерии ; инсталации за базалто-фибърни композити и сглобяеми строителни модули ; отбранителни системи и др. В рамките на 5-6 години БВП-то ни може да бъде удвоено, а до десетина години можем да се изравним по стандарт с някои от най-развитите световни икономики. Всичко необходимо за постигане от държавата ни на тези цели е налице. Иска се само желание. Грейнис ООД Водород България София, 18.12.2019 г.
izo_plovdiv 03 януари 2020 г. 19:22:50 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 3.1.2020 г.
Г
bbeleva 31 юли 2020 г. 12:14:41 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 31.7.2020 г.
Какъв е плана за развитие на малкия и среден бизнес по-подробно? http://strategy.bg/
Олег 01 октомври 2020 г. 00:34:10 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 28.9.2020 г.
За сега това е само мечта.