Днес обществото решава

ЗАКОН ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Ново мнение
van4eto1551 13 януари 2021 г. 00:58:40 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 2 виж всички

Регистриран на: 12.1.2021 г.
Отдавна считам, че е необходимо да бъде създаден Закон за вещите лица и Орган, който да контролира тяхната експертност! Относно Наредбата за психиатричните експертизи, предлагам да бъде променена във връзка с начина, по който се извършват психиатричните експертизи. Психиатричните експертизи, за да са достоверни и да няма нарушени права на освидетелствани лица, би трябвало да се извършват задължително с аудиозапис, който аудиозапис трябва да се представя в Съда, заедно със Заключението от експертизата, и който аудиозапис трябва да се изготвя в две копия, като освен за Съда, да бъде предоставено копие, и за освидетелстваното лице чрез служебно назначения му адвокат! В случай, че има разминавания, несъответствие, грешки, от аудиозаписа и написаното в Заключението от експертизата, то да се предвиди законова възможност, към същата Наредба за психиатричните експертизи, подобна на тази, каквато има предвидена в НПК, касаеща обжалване на неточности, грешки в изготвени Протоколи от съдебни заседания. Щом в НПК е предвидено наказателни дела да се разглеждат с аудиозапис, би трябвало, особено за дела за настаняване психиатричните експертизи да са задължително изготвени с аудиозапис! За вещите лица, отдавна зная, че в някои европейски страни те, преди да дадат устно заключение пред Съд, се кълнат. Би било добре да има Регистър на вещите лица, да има критерии, по които да се оценяват от гражданите. Създаде ли се Орган, който да контролира тяхната експертност, то този Орган със сигурност ще въздейства превантивно, естествено при спазването на високи принципи на работа от членовете му. Считам, че Закона за здравето, раздел "Психично здраве" трябва да бъде изменен изцяло! Аргументите ми затова са следните: 1. Този Раздел "Психично здраве" касае не толкова медицински мерки към освидетелствани лица и лечението им, а видно от точките в този раздел, касае процедура по настаняване, каквато има в НПК! Абсурдно е, за мен, Закон за здравето да регламентира как да се води съдебен процес за настаняване срещу определено като опасно лице! Абсурдно за мен е също, относно същия този Раздел към ЗЗ, да е предвидено само на две съдебни инстанции да се разглежда дело за настаняване на определено като опасно лице! В тази връзка, следва реторичния въпрос - Защо всякави други лица, имам предвид извършили тежки престъпления, имат законова възможност да търсят правото си и да обжалват присъдите си на повече от две съдебни инстанции, а определените като опасни, само до Окръжен Съд?! По отношение на обжалване на назначена психиатрична експертиза, в същия Раздел от ЗЗ "Психично здраве" е предвидено в тридневен срок определеното за освидетелстване лице да обжалва назначената му експертиза. Но в тридневен срок, по закон се изготвя и Протокол от съдебното заседание! Експертизата е назначена, определеното за освителестване лице я обжалва в тридневния срок, като в повечето случаи лицето не е могло да се снабди с Протокола от съдебното заседание, който определено трябва да е изготвен, да е връчен на лицето преди лицето да обжалва назначената експертиза!! Считам и, че би трябвало да има частни експертизи, да бъдат назначавани, и да важат за Съда, а не само тези, които се назначават, понякога самите вещи лица си се назначават един друг, а има и един, и същ, "вещ" се явява по поредни дела, и без да прави впечатление на съдийския състав!