Днес обществото решава

Тема : Общински и държавни такси, свързани със собствеността и инвестиционната инициативи на граждани.
Avramova 05 декември 2013 г. 12:12:48 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 5.12.2013 г.
Таксите , свързани със собствеността и инвестиционната инициатива на гражданите са много високи. Изваждането на скици, удостоверения, съгласувания в централизирани учреждения и община водят до отказ от инициатива и до отказ от собственост чрез бързи продажби на непазарна цена. Тези такси са една недоходоносна инвестиция и отнемат ресурс. Оправдана е само от гледна точка на пренаселеността на администрацията, факт , който е нелогичен от страна на бизнеса и значителната технологична обезпеченост-компютри, програми планове и т. н.