Днес обществото решава

Тема : Общински и държавни такси, свързани със собствеността и инвестиционната инициативи на граждани.
eLady 18 януари 2014 г. 12:02:41 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 18.1.2014 г.
Разбирам желанието на институциите да си докарват приходи, но става въпрос за институции, чиято работа е точно в това - да издават скици, удостоверения, съгласувания ..., дейността им се финансира от бюджета, заплатата им също е от държавния бюджет, а те са определили такси като че ли вършат някаква извънредна дейност, която е работа на някой друг. Такси въобще не трябва да има.