Днес обществото решава

Тема : Предложенеи за изменение на наредбата за Медицинската експертиза
Rtodorov 08 декември 2022 г. 12:55:18 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 5.12.2022 г.
Предложение за допълнение на „Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза”. Действащата НМЕ се нуждае от много точни и ясни индикации за определяне % на ТНР, както и уточнаване конкретния период (1, 2, 3 год, пожизнено), за който се дава, за да се избегнат различните тълкувания от страна на членовете на ТЕЛК комисиите, а по този начин и да се избегне или намали натиска върху пациентите, както и корупцията. Необходимо е да има прозрачност и ясно регламентирани, документално описани правила, не само за ТЕЛК комисиите,а И ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВО ОЦЕНЯВАНЕ! Затова е необходимо да се направят следните промени: Всички Онкологични заболявания след 5 година с пожизнен срок- 85% 1. При поява на ново онкологично заболяване, независимо дали е рецидив,мета или съвсем отделно, без значение от периода – 91% пожизнено 2. Прибавяне 20 % от сбора на придружаващите заболявания, независимо от % им, към основното заболяване, за срок 3 години 3. ИЛИ ПРИБАВЯНЕ НА 20 % от сбора на придружаващите заболявания, независимо от % им, към основното заболяване с пожизнен срок 4. Включване на заболяване Фибромиалгия с - 50% за срок 3 години 5. Към НМЕ да има точно и ясно написано в писмен вид/ документ/ поаснение как се изчислява годината при определяне % съгл отправните точки Тоно и ясно да бъде конкретизирано годината, а не дата от операцията 1.2. гастректомия: 1.2.1. за първите две години - 95%; 1.2.2. за третата година след операцията - 85%; 1.2.3. за четвъртата година след операцията - 80%; Казус :  дата на операция 01,10. 2019г  освидетелстване на 01.10.2020 г до 01.10.22г- 2 г- 95%  преовидетелстване на 22.10.2022г до 01.10.2023г- 1г- 80% ???- ТОВА Е ЧЕТВЪРТА ГОДИНА Обяснение от ТЕЛК, ЧЕ ДАТАТА 22.10.2022 Е СЛЕД ДАТАТА НА ОПЕРАЦИЯТА.( 01.10.2019) И Е ИЗТЕКЪЛ 3 ГОД ПЕРИОД. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ 28.10.2022Г Е ДАДЕНА ОТ ТЕЛК, А НЕ Е ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА. ТОВА Е МАСОВА ПРАКТИКА И ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУДА ПАЦИЕНТА И ГО ОЩЕТЯВА С ЕДНА ЦЯЛА ГОДИНА. ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО В ПИСМЕН ВИД ДА СЕ ДОКУМЕНТИРА, ЧЕ НЕ СЕ ВЗЕМА В ПРЕДВИД ДАТАТА НА ОПЕРАЦИЯТА, А ГОДИНАТА. 6. Промяна на проценти при  2. Синдром на Райтер и реактивни артрити: 2.1. полиартикуларно засягане на големи, средни и малки стави на крайниците, без тендосиновит – 40 % за срок 3 години  Генерализирана остеопороза без реализирани или с реализирани спонтанни фрактури при (Т-скор над – 2,5), установен чрез остеодензитометрия на гръбначен стълб или шийка на бедрена кост – 50 %  Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и състояния, водещи до хронично персистиращи радикулопатии) в зависимост от неврологичния дефицит: - лекостепенни с остатъчен сетивен синдром без двигателен дефицит – 30 % 7. При подаване на документи за освидетелстване или преосвидетелстване в РКМЕ ТЕЛК, да се дава документ на пациента или подателя в който са описани подробно приложените документи с оглед на това, че могат да бъдат изгубени, а и като доказателство, че са подадени и трябва да се вземат в предвид, особенно, когато периода от подаването до явяването е голям. 8. Да бъдат написани конкретни срокове в които ТЕЛК да определи дати за явяване на пациенти, независимо дали става въпрос за освидетелстване или преосвидетелстване 9. Право на пациента да откаже да подпише ТЕЛК решение, с което не е съгласен в момента на получаване и това да води след себе си последствия за Телк комисията, която в писмен вид да даде своите мотиви или обяснения. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ДУМИ ОТ СОРТА „АМИ ТЕ НЕ СА ВАЖНИ, НЕ НОСЯТ % И ЗАТОВА НЕ СМЕ ГИ ПИСАЛИ“ ИЛИ „ АМИ НИЕ ТАКА ГИ СМЯТАМЕ“ 10. Задължително да се описват ПОДРОБНО всички приложени документи, т.е Съгласно Епикриза диагноза или заболяване...... 11. Промяна на условията за ползване на правото за закупуване на карта за градския транспорт на преференциална цена, т.е Да не се прекъсва това право на закупуване на карта за градски транспорт, докато трае процедурата за преосвидетелстване или освидетелстване, или да се чака пенсията отпусната от НОИ, както е досега, ЗАЩОТО ВСИЧКО ТОВА ОТНЕМА МЕСЕЦИ .