Днес обществото решава

Тема : Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление"
antitoxic 20 юни 2014 г. 20:24:31 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 20.6.2014 г.
Публикувам и тук пратените по мейл коментари: Това са общи коментари, единствено възможни за краткото време от 3 дни дадено за ответна реакция. Така оформен, проектът изрежда планираните цели, но не се споменава как и в кои дейности ще бъдат вкючени граждани и организации. Изпратените април месец предложения създават представата, че организациите които са ги подали имат експертния опит да оценят важността на предложените цели, и да допълнят с детайли етапите за изпълнението им. И все пак, не се планира как тяхната експертиза, или тази на други граждански организации, да се използва при изработката на споменатите “ясните правила”, “концепции” Във плана са заложени идеи от подадените предложения, но детайлността на всяка точка варира. В част от точките се споменава конкретен закон и цифри, които ще бъдат добавени или заменени като например: “Промени в Закона за нормативните актове – увеличен минимален срок за провеждане на обществените консултации на 30 дни” но другаде е просто опоменато заглавието на дейността: “Мониторинг на изпълнението на Стратегията за управление на държавния дълг 2012-2014 г.” На места е споменато разработването на “ясните правила”, “концепции”, “проект” което отново не дава представа как ще бъдат разработени. Имайки предвид, че това е проект за план, а не финална версия се предполага, че тези липсващи детайли ще се допълнят. Специално за ангажимента “Откритост на администрацията” може да бъде допълнено много, включиелно и неща като ясна дефиниция на отворените данни и приотиризиране на процесите по транспониране на директивите. В момента изредените като измерими цели на “Откритост на администрацията” са прекалено общи, за да може бъдещите им резултати да бъдат оценени като постигнали целите или не.