Днес обществото решава

Тема : Общински и държавни такси, свързани със собствеността и инвестиционната инициативи на граждани.
Йоан Каратерзиян 22 април 2015 г. 14:36:53 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 2

Регистриран на: 22.4.2015 г.
Трябва да има лесен и бърз начин при надвзети такси, държавата да ги връща. Например съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗУТ, при изработване на устройствени планове, се заплащат само действителните разходи за придобиването на информацията. Но на практика АГКК събира такси по общия ред, защото няма определена методика за определяне на действителните разходи.
Тема : Законите в страната
Йоан Каратерзиян 22 април 2015 г. 14:27:58 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 2
Група: Регистриран потребител

Мнения: 2

Регистриран на: 22.4.2015 г.
Много често законът се тълкува извън контекста му. Добре е да се четат и първите членове на законите и от време на време да се чете и Конституцията. Ако не вземем мерки, не само разбирането на законите няма да е адекватно, а и писането им ще бъде такова. Пример: ЗУЧК противоречи на ЗНА, тъй като ЗУТ и ЗУЧК уреждат едни и същи обществени отношения... Но ЗУЧК трябваше да се приеме като отделен закон, защото управляващите се изказаха неподготвени.