Днес обществото решава

Тема : Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление"
yurukov 21 юни 2014 г. 02:02:28 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Изпратих днес становището си до г-жа Попова. Надявам се, че ще бъде разгледано и включено в плана, предвид краткия срок за консултации, преди срещата в понеделник.
Тема : Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление"
yurukov 20 юни 2014 г. 17:24:38 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Бихте ли предоставили мейл, на който да изпращаме становища?
Тема : Независим механизъм за оценка България: Доклад 2012–13
yurukov 23 май 2014 г. 16:23:04 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 1 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Аз подадох впечатленията си при изготвянето на независимия доклад. Виждам, че повечето са отразени. Дадох и коментар към доклада на кабинета по самооценката и не бяха отразени. До тук съм изпратил няколко документа с принципни и конкретни предложения какво да се прави. Някои бяха приети до сега, но в последния план май не е залегнало нищо свързано отворени данни и реална прозрачност. Споменато е в плана за администрацията и в програма "Добро управление", но липсва каквато и да е конкретика, напътствия, план за действия или цели. Поправете ме, ако греша.
Тема : Предложения за мерки
yurukov 19 април 2012 г. 16:49:47 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Идеи имам много, но за жалост този формуляр не стига. Погледнете статиите за отворени данни в блога ми "Блогът на Юруков" (тук не ми дава да дам адреса).
Тема : Актуализиране на Плана за действие
yurukov 19 април 2012 г. 16:48:03 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Не на последно място, трябва да се изгради портал, където да се събират всички тези данни и приложения. Трябва да има продължителни консултации, в които журналисти, НПО-та и граждани да изискват отварянето на данни или да предлагат публично-частни партньорства в тази насока.
Тема : Актуализиране на Плана за действие
yurukov 19 април 2012 г. 16:46:44 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 6

Регистриран на: 19.4.2012 г.
Чак сега намирам този форум. Планът за действие е добро начало, но определено трябва да се актуализира в рамките на следващия месец. Има нужда от по конкретни заявки за отваряне на данни, гарантиране на качеството на публикуваната информация, определянето на отговорни лица в институциите, конкретни насоки в отварянето на информация, споделени стандарти за новите компютърни системи, което не само ще позволи по-добра съвместимост, но и по-лесно обнародване на данни. В предложенията, които изпращах и публикувах в мрежата през последните месеци се споменава и механизми за използване на данните. Публичната информация е само отбиване на номера, ако не е добре структурирана, качества и най-вече - използвана. Практиката в други държави е да се спонсорират състезания и конкурси за приложения, визуализации, инфографики и журналистически разследвания базирани на публикувани от държавата данни. Така ще се открехне портата на журналистиката на данните и ще се създаде жял бизнес сегмент.