Новини

2.9.2022 г.Вицепремиерът Атанас Пеканов ще ръководи Съвета за развитие на гражданското общество

Категория: Правителствени
17.9.2020 г.Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е изменена и допълнена

Категория: Правителствени
7.11.2019 г.Прието е ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба

Категория: Правителствени
7.12.2018 г.ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

7.12.2018 г.Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПАК от програмен период 2007-2013

4.10.2018 г.Правителството одобри мерки за подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса

Категория: Правителствени
25.1.2018 г.МРРБ осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции

24.1.2018 г.Усилията за сближаване на европейските региони трябва да продължат

17.1.2018 г.BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартир...

11.1.2018 г.Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

  ...