Новини

14.7.2022 г.Полярните изследвания в Арктика и Антарктика започват с 3,5 млн. лв.

Категория: Анализи
14.7.2022 г.80 000 лв. за инициативи, свързани с към процеса на присъединяване на България към ОИСР

Категория: Анализи
12.6.2014 г.Обществено допитване за образователната реформа

Категория: Анализи
2.4.2014 г.Публикуван е независим доклад по Плана по инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Анализи
19.5.2012 г.Митнически агент. Необходим ли ни е такъв?

Категория: Анализи
9.5.2012 г.ОПАК проведе среща с магистрати за електронно правосъдие

Категория: Анализи
8.5.2012 г.7 млн. лв. по ОПАК за подобряване работата на съдилищата

Категория: Анализи
12.4.2012 г.Парламентът прие промени в ЗОП, свързани с отбраната и сигурността

Категория: Анализи
10.1.2012 г.Новата on-line услуга за изследване на бизнес климата беше представена във Варна

Категория: Анализи
25.11.2011 г.Общинската администрация нараства в противовес на централната

Категория: Анализи
  ...