Новини

12.6.2014 г.Обществено допитване за образователната реформа

Категория: Анализи
2.4.2014 г.Публикуван е независим доклад по Плана по инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Анализи
19.5.2012 г.Митнически агент. Необходим ли ни е такъв?

Категория: Анализи
9.5.2012 г.ОПАК проведе среща с магистрати за електронно правосъдие

Категория: Анализи
8.5.2012 г.7 млн. лв. по ОПАК за подобряване работата на съдилищата

Категория: Анализи
12.4.2012 г.Парламентът прие промени в ЗОП, свързани с отбраната и сигурността

Категория: Анализи
10.1.2012 г.Новата on-line услуга за изследване на бизнес климата беше представена във Варна

Категория: Анализи
25.11.2011 г.Общинската администрация нараства в противовес на централната

Категория: Анализи
17.11.2011 г.Публично обсъждане на Проекта на Закона за детето ще се състои в Пловдив и Бургас

Категория: Анализи
11.11.2011 г.ЕК: През 2012г. България ще бъде петата държава в ЕС с най-нисък бюджетен дефицит

Категория: Анализи
  ...