Новини

23.6.2010 г.Правителството одобри проект, с който да се уреди изплащането на виетнамския дълг

Категория: Анализи
22.6.2010 г.Наблюдава се тенденция на застаряване на нацията

Категория: Анализи
22.6.2010 г.Нараства броят на новопостъпилите на работа в реалната икономика за последните три месеца

Категория: Анализи
18.6.2010 г.Безработицата в страната през май е 9.53%

Категория: Анализи
2.6.2010 г.Спешните повиквания от телефони 150, 160 и 166 се пренасочват към единен европейски номер 112

Категория: Анализи
26.5.2010 г.Безработицата се е увеличила през първото тримесечие на 2010 г.

Категория: Анализи
19.5.2010 г.Приет е отчет за изпълнението на Работната програма за 2009 на Комуникационната стратегия

Категория: Анализи
27.4.2010 г.Ще представят проектът Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност

Категория: Анализи
14.4.2010 г.България и Грузия договарят сътрудничество в областта на културата

Категория: Анализи
14.4.2010 г.Министерският съвет прие постановление за оптимизиране на разходите по републиканския бюджет

Категория: Анализи
  ...