Новини

28.3.2012 г.Месечните разходи за заплати в ДФ „Земеделие” през 2012 г. са 2,6 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
7.3.2012 г.Утвърдена е план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2012 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
21.11.2011 г.Китай инвестира 10 млн. евро за развитие на земеделието в България

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
31.8.2011 г.Премахва се таксата за подновяване на регистрацията на търговец на зърно

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
18.7.2011 г.ДФ „Земеделие” одобри 49 проекта за 49 млн. лева от програмата за селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
8.7.2011 г.Проекти за модернизиране на земеделските стопанства ще се приемат още от този месец

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
1.7.2011 г.Над 1,2 млрд. лв. е разплатил ДФ „Земеделие” през 2010 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
23.6.2011 г.ДФЗ подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
18.5.2011 г.Фонд „Земеделие” компенсира с над 1.2 млн. лева земеделски стопани за унищожена реколта

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
11.5.2011 г.МС промени правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Категория: Земеделие и развитие на селските райони