Новини

11.5.2011 г.Правителството предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
8.4.2011 г.България хармонизира националното законодателство в областта на ГМО с европейското право

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
1.4.2011 г.Предстои модернизация на рибарското пристанище в Созопол

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
14.2.2011 г.Обществен дебат за Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
17.1.2011 г.Публикуван е вече аграрният доклад за 2010 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
1.11.2010 г.Над 6 млн. лв. са разплатени по проекти от Държавен фонд "Земеделие"

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
11.10.2010 г.Фермерите ще могат да продават мляко директно на пазара

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
16.9.2010 г.Приемат документи за продажба на млечни квоти до 15 ноевмри 2010 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
26.8.2010 г.193,8 тона месни продукти са под възбрана

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
19.8.2010 г.Одобрени са инвестиции на микропредприятия в селски райони на стойност 6.3 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони