Новини

17.5.2010 г.Тази година заявленията по Кампанията за директни плащания се подават чрез ИСАК

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
11.5.2010 г.Министерство на земеделието и храните с антикризистни мерки

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
27.4.2010 г.По Програмата за развитие на селските райони ще се изплатят 15.7 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
21.4.2010 г.Близо 2 млн. лв. бяха изплатени от ДФ "Земеделие" на животновъдите

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
20.4.2010 г.По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са одобрени първите проекти

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
8.4.2010 г.Проекти по Програмата за развитие на селските райони ще се приемат отново през яни 2010г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
7.4.2010 г.Подписан e договор на стойност 11 хиляди лева по Оперативна програма “Рибарство”

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
6.4.2010 г.Нов инспекторат за контрол в горите

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
30.3.2010 г.Програмата за развитие на селските райони от днес с официален сайт

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
23.3.2010 г.Фонд "Замеделие" стартира първите проекти на полупазарни стопанства по програмата за селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони