Новини

18.3.2010 г.Парламентът забрани в България да се отглеждат ГМО

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
15.3.2010 г.По програмата за развитие на лозаро-винарския сектор са подпомогнати над 158 проекта

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
12.3.2010 г.Изплатени са още 19.6 млн. лв. директни плащания за 2009 г. от Държавен фонд "Земеделие"

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
23.2.2010 г.Земеделието може да бъде алтернативна заетост при нарастващата безработица

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
20.1.2010 г.Всички общини ще могат да искат авансово плащане от 50% по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
7.1.2010 г.Изплатени са средствата на ветеринарите по рамковото споразумение за 2009г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
29.12.2009 г.МЗХ обявява конкурси за преброяването на земеделските стопанства

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
14.12.2009 г.От днес земеделските производители ще получават директни плащания

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
20.11.2009 г.Преговори с Китай за разширяване търговията с розово масло

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
21.10.2009 г.Приет е нов Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие”

Категория: Земеделие и развитие на селските райони