Новини

7.7.2022 г.Администрацията вече работи без прекъсване за обедна почивка и с удължено работно време

Категория: Държавна администрация
11.3.2022 г.Ограничават числеността на състава на политическите кабинети на министрите

Категория: Държавна администрация
8.12.2021 г.Безплатна услуга за федерирани портали предлага ДАЕУ

Категория: Държавна администрация
12.10.2021 г.Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Усъвършенстване на концесионната политика“

Категория: Държавна администрация
10.8.2021 г.Разработени са модели на вътрешни правила и Наръчник за приложението на ЗДОИ

Категория: Държавна администрация
29.4.2021 г.По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и КАО

Категория: Държавна администрация
9.4.2021 г.Публикуван е Годишният доклад за извършването на оценка на въздействието в България за 2020 г.

Категория: Държавна администрация
17.2.2021 г.Българите в чужбина могат да подават заявления за български лични документи през интернет без КЕП

Категория: Държавна администрация
3.2.2021 г.САР одобри образец на Доклад за последваща оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
22.12.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
  ...