Новини

8.7.2020 г.Публикувани са материали относно предстояща кръгла маса с областните управители във връзка със ЗА

Категория: Държавна администрация
24.6.2020 г.Продължава изпълнението на проект на Администрацията на Министерския съвет

Категория: Държавна администрация
2.4.2020 г.ПИК на НОИ вече се заявява и по електронен път

Категория: Държавна администрация
26.3.2020 г.ДАЕУ предоставя възможност за електронно подаване на сигнали и жалби

Категория: Държавна администрация
6.1.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
4.12.2019 г.Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
29.11.2019 г.Приета е Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Категория: Държавна администрация
19.11.2019 г.Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
9.10.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
2.10.2019 г.Приет е Списък на специалностите, за които могат да се предоставят стипендии през 2020 г.

Категория: Държавна администрация
  ...