Новини

28.2.2012 г.ОПАК предоставя още 7 млн. лв. на централните администрации в подкрепа на електронното управление

Категория: Държавна администрация
22.2.2012 г.МТИТС обяви търг за втория голям проект за изграждане на електронното правителство

Категория: Държавна администрация
9.2.2012 г.МЗХ въвежда работно време с променливи граници

Категория: Държавна администрация
8.2.2012 г.Държавните служители ще декларират имуществото си при встъпване в длъжност

Категория: Държавна администрация
7.2.2012 г.Нови 2,8 млн. лева са изплатени по ОПАК през месец януари

Категория: Държавна администрация
25.1.2012 г.В държавната администрация се въвежда гъвкаво работно време

Категория: Държавна администрация
17.1.2012 г.Изравняват се отпуските в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
12.1.2012 г.Заместник-министър Валери Борисов и ръководството на сдружението на общините обсъдиха е-обменът на документи

Категория: Държавна администрация
11.1.2012 г.Управляващият орган на ОПАК ще проведе обучение на бенефициенти

Категория: Държавна администрация
6.1.2012 г.Средствата по ОПАК се изразходват ефективно според междинната оценка на програмата

Категория: Държавна администрация
  ...