Новини

20.4.2011 г.Укрепен е капацитетът на дирекция "Информационни системи" в МФ

Категория: Държавна администрация
13.4.2011 г.Оптимизират се администрациите на МИЕТ и МОСВ

Категория: Държавна администрация
24.3.2011 г.Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация
24.3.2011 г.Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация
23.3.2011 г.Запазват се достигнатите нива на минималните и максимални размери на заплатите в държавната админист

Категория: Държавна администрация
16.3.2011 г.Закрива се Съветът за икономическа политика към МС

Категория: Държавна администрация
16.3.2011 г.Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронно управление

Категория: Държавна администрация
10.12.2010 г.Новите лични документи по пощата

Категория: Държавна администрация
17.11.2010 г.Дирекция "Миграция" на МВР от 1 януари 2011г. ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Категория: Държавна администрация
28.10.2010 г.Покана за набиране на ценови оферти по Оперативна програма "Административен капацитет"

Категория: Държавна администрация
  ...