Новини

17.5.2023 г.Съветът за административната реформа одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
5.7.2022 г.МС определи законопроекти и закони, на които да се извърши оценка на въздействието през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.6.2022 г.Съветът за административната реформа взе решения относно оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
11.4.2022 г.Правителството прие Решение за създаване на организация извършване на ОВ през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
2.3.2022 г.През ноември 2021 г. Европейската комисия прие два документа на тема "По-добро регулиране"

Категория: Оценка на въздействието
24.11.2021 г.Публикуван е превод на английски език на двете ръководства за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
14.6.2021 г.Публикувана е последваща ОВ на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Категория: Оценка на въздействието