Новини

5.4.2023 г.Представен е доклад „Икономически преглед на България“ на ОИСР

Категория: България в ОИСР
21.11.2022 г.Правителството одобри Първоначалния меморандум на РБ относно процеса по присъединяване към ОИСР

Категория: България в ОИСР
25.10.2022 г.Публикувано е Решение на Министерския съвет относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Категория: България в ОИСР
14.7.2022 г.Правителството прие Постановление относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Категория: България в ОИСР
14.7.2022 г.Определена е Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР

Категория: България в ОИСР
10.6.2022 г.Представяне на координирания от АМС проект „Напредване на реформата в публичната администрация“

Категория: България в ОИСР
31.5.2022 г.Открита е консултация на проект на ПМС за организация и координация за присъединяване на РБ към ОИСР

Категория: България в ОИСР
16.5.2022 г.Две комисии от Народното събрание се срещнаха със заместник-генералния секретар на ОИСР

Категория: България в ОИСР
13.5.2022 г.Представиха доклад с препоръки по проект „Цялостна реформа на административно-наказателната дейност“

Категория: България в ОИСР
14.4.2022 г.Правителството одобри присъединяването на България към Програма LEED на ОИСР

Категория: България в ОИСР