Новини

27.3.2012 г.Постигната е договореност с банките - кредитори на ОЦК Кърджали да се търси международен мениджър за комбината

Категория: Икономика
27.3.2012 г.Конкурентоспособност, растеж и заетост са основните приоритети в НПР на България

Категория: Икономика
25.3.2012 г.Публикуван е месечният конюнктурен анализ за текущото развитие на българската икономика

Категория: Икономика
4.10.2011 г.Приет е Национален план за инвестиции за периода 2013 – 2020 година

Категория: Икономика
20.7.2011 г.Бюджетният дефицит за първото полугодие на 2011 година е 0,9 % ОТ БВП

Категория: Икономика
20.7.2011 г.Ръст на икономическата активност за първото тримесечие на годината

Категория: Икономика
13.4.2011 г.Подобряване на инфраструктурата и бизнес средата са основни приоритети в Националната програма за реформи

Категория: Икономика
8.4.2011 г.Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Категория: Икономика
8.4.2011 г.Предприемат се мерки за развитие на българския капиталов пазар

Категория: Икономика
24.3.2011 г.Правителството предприема конкретни мерки за намаляване цените на горивата

Категория: Икономика