Новини

10.3.2022 г.Одобрено е Споразумението с ОИСР за извършване на икономически преглед на Република България

Категория: България в ОИСР
2.3.2022 г.През ноември 2021 г. Европейската комисия прие два документа на тема "По-добро регулиране"

Категория: Оценка на въздействието
28.2.2022 г.Публикуван е списък на уебсайтове за провеждане на обществени консултации в държави по света

Категория: Обществени консултации
7.2.2022 г.Резултати от проект на НС - директиви и мерки по прилагането на актовете на ЕС в българските закони

Категория: Европейски въпроси
8.12.2021 г.Безплатна услуга за федерирани портали предлага ДАЕУ

Категория: Държавна администрация
24.11.2021 г.Публикуван е превод на английски език на двете ръководства за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
29.10.2021 г.Седем e-услуги за изборите на 14 ноември 2021 г. са публикувани на Портала egov.bg

Категория: Възможности
12.10.2021 г.Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Усъвършенстване на концесионната политика“

Категория: Държавна администрация
30.9.2021 г.Обновена е публикацията, съдържаща практика на КС и ВАС отосно ЗНА след промените от 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
10.8.2021 г.Разработени са модели на вътрешни правила и Наръчник за приложението на ЗДОИ

Категория: Държавна администрация
  ...