Новини

17.2.2021 г.Българите в чужбина могат да подават заявления за български лични документи през интернет без КЕП

Категория: Държавна администрация
3.2.2021 г.САР одобри образец на Доклад за последваща оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
22.12.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
4.12.2020 г.Министерският съвет одобри Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
1.10.2020 г.Обнародвани са промени в Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
17.9.2020 г.Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е изменена и допълнена

Категория: Правителствени
14.9.2020 г.САР одобри документи, свързани с оценка на въздействието и алтернативни регулаторни подходи

Категория: Държавна администрация
5.8.2020 г.Резултати от дейност 3 на проект Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението

Категория: Държавна администрация
8.7.2020 г.Публикувани са материали относно предстояща кръгла маса с областните управители във връзка със ЗА

Категория: Държавна администрация
8.7.2020 г.Правителството одобри отчет за изпълнението на пакет мерки за намаляване на административната тежест

Категория: Държавна администрация
  ...