Новини

2.10.2019 г.Публикувани са изследвания на добри практики за обществени консултации, с фокус гражданско участие

Категория: Обществени консултации
18.9.2019 г.Приета е Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

Категория: Държавна администрация
17.9.2019 г.Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации

Категория: Държавна администрация
5.9.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
16.7.2019 г.Намалява се административната тежест чрез унифициране на заявленията за най-масовите общински услуги

Категория: Държавна администрация
21.6.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност по проект /до 01.07.2019

Категория: Обяви
19.6.2019 г.Вицепремиерът Дончев дава срок до един месец за отстраняване на нарушенията при обслужването

Категория: Държавна администрация
7.12.2018 г.ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

7.12.2018 г.Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПАК от програмен период 2007-2013

23.11.2018 г.Стартира проучване на общественото мнение за практиките на гражданско участие

Категория: Държавна администрация
  ...