Новини

14.9.2020 г.САР одобри документи, свързани с оценка на въздействието и алтернативни регулаторни подходи

Категория: Държавна администрация
5.8.2020 г.Резултати от дейност 3 на проект Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението

Категория: Държавна администрация
8.7.2020 г.Публикувани са материали относно предстояща кръгла маса с областните управители във връзка със ЗА

Категория: Държавна администрация
8.7.2020 г.Правителството одобри отчет за изпълнението на пакет мерки за намаляване на административната тежест

Категория: Държавна администрация
30.6.2020 г.Съобщение

Категория: Възможности
24.6.2020 г.Продължава изпълнението на проект на Администрацията на Министерския съвет

Категория: Държавна администрация
17.6.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В КЛАСИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СРГО

Категория: Обяви
3.6.2020 г.Публикация на основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СРГО

Категория: Възможности
18.5.2020 г.Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

Категория: Възможности
13.5.2020 г.Обявление от Комисията за избор на СРГО за гласуване за членове на съвета

Категория: Възможности
  ...