Новини

26.3.2020 г.ДАЕУ предоставя възможност за електронно подаване на сигнали и жалби

Категория: Държавна администрация
24.3.2020 г.Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

Категория: Възможности
20.3.2020 г.Публикувани са списъците с организациите, участващи в процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности
11.3.2020 г.Приключване на процеса на регистрация за участие в процедурата за избор на членове на СРГО 2020

Категория: Възможности
20.2.2020 г.Покана за участие в процедурата за избор на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Възможности
12.2.2020 г.С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество

Категория: Възможности
10.2.2020 г.Възможности за обучение в областта на оценка на въздействието през 2020 г.

Категория: Възможности
6.1.2020 г.Покана за участие в РГ за разработване на ОП за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 г

Категория: Възможности
6.1.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
4.12.2019 г.Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
  ...