Новини

30.1.2009 г.България е сред учредителите на Международната агенция за възобновяема енергия

Категория: Енергетика
29.1.2009 г.Правителството одобри насоките за развитие на държавните железници

Категория: Транспорт
29.1.2009 г.Фонд „ФЛАГ” получава до 50 млн. лв. за увеличаване на капитала си

Категория: Възможности
29.1.2009 г.Правителството одобри 10-годишна национална стратегия за развитие на научните изследвания

Категория: Наука
29.1.2009 г.МС одобри План за действие към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България

Категория: Социална политика и заетост
28.1.2009 г.Проект „Красива България” стратира нова мярка за подпомагане на социални домове

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Два партньорски проекта за чисти води стартират в ИА МА

Категория: Възможности
26.1.2009 г.През декември равнището на безработицата е 6.27%

Категория: Анализи
22.1.2009 г.На повече от 300 млн. лв. възлиза инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Регионално развитие
22.1.2009 г.МС одобри ЗИД на Закона за туризма

Категория: Анализи