Новини

30.11.2009 г.Ресорът на Румяна Желева е "Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи“

Категория: Европейски въпроси
30.11.2009 г.Няма причина за повишаване на цените на лекарствата през 2010г.

Категория: Здраве
26.11.2009 г.Парламентът гласува изменения на някои данъчни ставки

Категория: Финанси
25.11.2009 г.25 млн. лв. за зимно поддържане на републиканските пътища до края на 2009 г.

Категория: Правителствени
25.11.2009 г.Правителството прие Стратегия за корпоративна социална отговорност

Категория: Правителствени
25.11.2009 г.Премахват допълнителното възнаграждение за експертите, работещи по програмите на ЕС

Категория: Правителствени
25.11.2009 г.България и Казахстан премахват входящите визи за дипломати

Категория: Правителствени
25.11.2009 г.3 нови дирекции в Министерство на здравеопазването

Категория: Правителствени
25.11.2009 г.Изпълнителна агенция "Медицински испекторат" с нов Устройствен правилник

Категория: Правителствени
25.11.2009 г.С 10,2% се намалява броят на служителите в агенциите към МИЕТ

Категория: Правителствени