Новини

31.8.2009 г.Стартира набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Категория: Регионално развитие
31.8.2009 г.МРРБ стартира процедура за възлагане на малка обществена поръчка, финансирана по ОПРР

Категория: Регионално развитие
28.8.2009 г.Удължен е срокa за подаване на формуляри по схема на ОП "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие
28.8.2009 г.НАПИ обяви първите обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане

Категория: Регионално развитие
27.8.2009 г.Туризмът отбелязва спад

Категория: Туризъм
26.8.2009 г.Правителството одобри Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г.

Категория: Анализи
26.8.2009 г.До края на 2010 г. спестените горива и енергия ще бъдат около 3% от крайното енергийно потребление

Категория: Анализи
26.8.2009 г.Националният съвет по туризъм минава към МИЕТ

Категория: Туризъм
26.8.2009 г.Министерство на културата осигури средства за довършване на реставрацията на Софийската синагога

Категория: Култура
26.8.2009 г.Минималният капитал за учредяване на ООД ще е 2 лв.

Категория: Икономика