Новини

24.11.2010 г.Приет е План за действие за изпълнение на стратегията за деинституционализация на децата

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Министерство на отбраната ще се изплати на "ТЕРЕМ" ЕАД за ремонти на кораби

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Центърът БОРКОР вече има Устройствен правилник

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Ново консулско представителство в Румъния

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Правителството измени Устройствения правилник на МИЕТ

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Споразумение за признаване на плавателният стаж по вътрешни водни пътища ще се отчита

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Правителството ще отпусне допълнителни средства за култура

Категория: Правителствени
24.11.2010 г.Правителството ще остпусне персонални пенсии на деца

Категория: Правителствени
23.11.2010 г.Световната банка представи препоръки за подобряване на бизнес средата

Категория: Анализи
23.11.2010 г.КРС пуска 39 административни услуги за онлайн обслужване на бизнеса и гражданите

Категория: Анализи