Новини

10.11.2010 г.Допълнителни средства в размер на 5 млн.лв. ще получи Център "Фонд за асистирана репродукция"

Категория: Правителствени
10.11.2010 г.Предстоят изменения в нормативни актове във връзка с присъединяването към шенгенското пространство

Категория: Правителствени
4.11.2010 г.Удължава се срокът за набиране на ценови оферти по ОПАК

Категория: Анализи
4.11.2010 г.Разработена е система за определяне на рейтинга на висшите училища в България

Категория: Иновации
4.11.2010 г.Удължаване на срока за подаване на документи по схемата Европейския интеграционен фонд

Категория: Обяви
3.11.2010 г.Линията на бедност ще бъде 211лв.

Категория: Правителствени
3.11.2010 г.България и Русия ще си сътрудничат в областта на културата, образованието и науката

Категория: Правителствени
3.11.2010 г.6,7 млрд. лв. е фискалният бюджет за деветмесечието на 2010г.

Категория: Правителствени
3.11.2010 г.Авиоотряд 28 с нов Устройствен правилник

Категория: Правителствени
3.11.2010 г.България и Унгария ще обменят опит в превенцията,противодействието и разкриването на престъпления

Категория: Правителствени