Новини

28.5.2010 г.ЕК възстанови на България 195 млн.лв. европейски средства

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
28.5.2010 г.Договори на стойност около 38 млн.лв. ще бъдат подписани по Оперативна програма Регионално развитие

Категория: Регионално развитие
27.5.2010 г.До края на 2010г. 13 болници ще изплатят своите задължения към кредиторите

Категория: Здраве
27.5.2010 г.МРРБ обяви процедура за малка обществена поръчка

Категория: Обяви
27.5.2010 г.Проект на Министерския съвет получава финансиране от ОПАК

Категория: Държавна администрация
26.5.2010 г.МС предлага създаване на комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Категория: Правителствени
26.5.2010 г.Безработицата се е увеличила през първото тримесечие на 2010 г.

Категория: Анализи
26.5.2010 г.С изменение на ПМС се оптимизират процедурите по отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Категория: Правителствени
26.5.2010 г.Приет е отчетът за изпълнение на Националната програма за реформи на Република България

Категория: Правителствени
26.5.2010 г.Намалява щатната численост в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Категория: Правителствени