Новини

29.12.2011 г.Кабинетът прие Националния план за действие по заетостта през 2012 г.

Категория: Правителствени
29.12.2011 г.Програма "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 година е вече отворена

Категория: Възможности
29.12.2011 г.Две нови дирекции в МИЕТ ще работят за развитие на иновациите и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия

Категория: Бизнес среда
29.12.2011 г.Александър Арабаджиев е българското предложение за съдия в Съда на ЕС

Категория: Правителствени
29.12.2011 г.Деца с изявени дарби ще получават стипендия в размер на 135 лв. и еднократното финансово подпомагане

Категория: Образование
28.12.2011 г.Правителството одобри план за действие за изпълнение на неотложни мерки за 2012г. във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространст

Категория: Правителствени
28.12.2011 г.Повишава се контролът при производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия

Категория: Правителствени
28.12.2011 г.Правителството прие проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Правителството одобри Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.С 50% по-ниски ще са таксите, които събира Агенцията по вписванията за услугите, извършвани по електронен път

Категория: Правителствени