Новини

24.3.2011 г.Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация
24.3.2011 г.Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация
24.3.2011 г.Правителството предприема конкретни мерки за намаляване цените на горивата

Категория: Икономика
24.3.2011 г.Парламентът прие да бъде създаден единен списък на медицинските изделия

Категория: Здраве
23.3.2011 г.Одобрени са позиции за неформални срещи на министрите на културата и на образованието на ЕС

Категория: Култура
23.3.2011 г.Определен е редът за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация

Категория: Образование
23.3.2011 г.Резюме на независимата оценка на ИПИ за проекта "Белене"

Категория: Анализи
23.3.2011 г.Запазват се достигнатите нива на минималните и максимални размери на заплатите в държавната админист

Категория: Държавна администрация
23.3.2011 г.Въвежда се забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци

Категория: Социална политика и заетост
23.3.2011 г.Увеличават се добавките за деца и ученици със специални образователни потребности

Категория: Социална политика и заетост