Новини

26.4.2011 г.Стартира обществено обсъждане по аналитичната част на Стратегия "България 2020"

Категория: Възможности
22.4.2011 г.Покана за предоставяне на индокативни оферти за проект по ОПАК

Категория: Анализи
22.4.2011 г.Комисии към областните управители ще разглеждат сигнали на гражданите

Категория: Държавна администрация
22.4.2011 г.Съветът за административна реформа одобри разработване на е-услуги

Категория: Телекомуникации и информационно общество
20.4.2011 г.Укрепен е капацитетът на дирекция "Информационни системи" в МФ

Категория: Държавна администрация
15.4.2011 г.Публикувана е Националната програма за закрила на детето за 2011 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.4.2011 г.Публикувана е Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2011 г.

Категория: Анализи
15.4.2011 г.Публикуван е отчетът за изпълнението на плана за намаляване на аднминистративната тежест към 2010 г.

Категория: Бизнес среда
14.4.2011 г.Aвтомагистрала "Хемус" и четири скоростни пътя стават част от Трансевропейската пътна мрежа

Категория: Транспорт
13.4.2011 г.Приета е националната отбранителна стратегия

Категория: Отбрана