Новини

22.5.2011 г.Общественото обсъждане на промените в ЗОП продължава

Категория: Анализи
19.5.2011 г.Публикувани са секторни анализи, част от Националната програма за развитие: България 2020

Категория: Анализи
18.5.2011 г.Числеността на централната администрация се свива на равнището си от 2003 г.

Категория: Анализи
18.5.2011 г.По специална банкова сметка на нотариуса ще се правят плащания над 10 000 лева

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.5.2011 г.Създава се национална компания за изграждането на стратегически инфраструктурни проекти

Категория: Транспорт
18.5.2011 г.МС предлага нов закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.5.2011 г.Стратегията за партньорство между България и Световната банка е одобрена от банката

Категория: Финанси
18.5.2011 г.Намален е щатът на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Категория: Държавна администрация
18.5.2011 г.От есента на 2011 г. е осигурено целодневното обучение и за децата от ІІ клас

Категория: Образование
18.5.2011 г.Фонд „Земеделие” компенсира с над 1.2 млн. лева земеделски стопани за унищожена реколта

Категория: Земеделие и развитие на селските райони